სქპა | English

 
კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება!

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
რ. აგლაძის არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტი

 

გიწვევთ

საიუბილეო ღონისძიებებზე, რომლებიც ეძღვნება გამოჩენილი ქართველი მეცნიერის და საზოგადო მოღვაწის, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრის

 რაფიელ აგლაძის


დაბადების 100 წლისთავს


საიუბილეო სხდომა გაიმართება
2011 წლის 18 ოქტომბერს
საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის სხდომათა დარბაზში
V სართული, 52 რუსთაველის გამზირი, თბილისი, 0108
დასაწყისი 15 საათზე


იუბილესთან დაკავშირებული ეროვნული კონფერენცია
გამოყენებით ქიმიაში
საზღვარგარეთელ მეცნიერთა მონაწილეობით
ჩატარდება
2011 წლის 19-21 ოქტომბერს
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ადმინისტრაციულ კორპუსში
77 კოსტავას ქ. თბილისი,  0175