სქპა | English

 
პარტნიორები


შპს "ჯორჯიან  მანგანეზი"

შპს "ნარგო"
 
ფარმაცევტული კომპანია "ჯიპისი"
 
საქართველოს სტანდარტების, ტექნიკური
რეგლამენტებისა და მეტროლოგიის
ეროვნული სააგენტო

საქართველოს პროფესიონალ ქიმიკოსთა
 ასოციაცია  

 
სააქციო საზოგადოება
თამ – თბილავიამშენი
 
საქართველოს ქიმიური ჟურნალი
საწარმო “აზოტი”
LLC "Carat +"