სქპა | English

 
ზღვრული ვადები

კონფერენციის ღონისძიებების ზღვრული ვადები:

ადრეული რეგისტრაციის ბოლო ვადა – 1 სექტემბერი, 2011

თეზისების წარდგენის ბოლო ვადა – 26 სექტემბერი, 2011

თეზისების მიღების თაობაზე შეტყობინების ბოლო ვადა – 27 სექტემბერი, 2011

რეგისტრაციის ბოლო ვადა – 5 ოქტომბერი, 2011