სქპა | English

 
საორგანიზაციო კომიტეტი

არჩილ ფრანგიშვილი - თავმჯდომარე

ზურაბ გასიტაშვილი – თავმჯდომარის მოადგილე

ლევან კლიმიაშვილი

დავით თავხელიძე

მიხეილ ჯანიკაშვილი

 ნუგზარ წერეთელი

არჩილ ბარბაქაძე

იური კვირიკაძე

ნაზი კუციავა

მამუკა მაისურაძე