სქპა | English

 
კონფერენციის თემატიკა და ფორმატი

კონფერენციის ძირითად თემას წარმოადგენს ქიმიური ტექნოლოგიების მიღწევების გამოყენება შემდეგ დარგებში:

 • ახალი და გაუმჯობესებული მასალები და დანაფარები
 • ახალი და გაუმჯობესებული ნივთიერებები
 • ბიომედიცინა, ბიოტექნოლოგია და სურსათის ინდუსტრია
 • ენერგეტიკა
 • უსაფრთხო გარემო
 • სტანდარტიზაცია და მეტროლოგია

 

მოსხენებების ფორმატი:

 • პლენარული (მოწვეული მომხსენებელი)
 • საკვანძო
 • ზეპირი
 • პოსტერული
 • სტუდენტებისა და მოსწავლე ახალგაზრდების პოსტერული სესია
 • გამოფენა

მოეწყობა კონფერენციის თემატიკასთან დაკავშირებული გამოფენა.

გამოიცემა მოხსენებათა თეზისები და რჩეული შრომების კრებული.