სქპა | English

 
პროგრამა

19 ოქტომბერი, 2011, თბილისი

 

09:00 – 09:30 რეგისტრაცია

 სტუ*, პირველის სართული 

 

9:30-9:45 - მისასალმებელი სიტყვა:
პროფ.  ა.ფრანგიშვილი,  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის რექტორი

 

 

პლენარული სესია

დარბაზი A

თავჯდომარე: ა. თვალჭრელიძე

09:45-10:15 ი. შრამი

10:20-10:45  თ. აგლაძე

 

 

ზეპირი მოხსენებები

დილის სესია  

 

სექცია 1,
დარბაზი A
ახალი მასალები  ნივთიერებები და დანაფარები
სექცია 2,
დარბაზი B 
ქიმია უსაფრთხო გარემოსთვის
სექცია 3,
დარბაზი C 
მრეწველობა და ეკონომიკა
თავჯდომარე:  
ი. კრასტევი, დ.ჯიშიაშვილი  
თავჯდომარე:  
მ. ოთურანი გ. კვესიტაძე 
თავჯდომარე:  ვ. ციციშვილი 
1. 10:50-11:00 ჯ. შენგელია 
2. 11:05-11:15 გ. ცაგარელი
3. 11:20-11:30 გ. წურწუმია
4. 11:35-11:45 მ. მაისურაძე
1. 10:50-11:15 მ. ოთურანი
2. 11:20-11:40 გ. აგლაძე
3. 11:45-11:55 ნ. დონაძე
10:50-11:10 ა. თვალჭრელიძე  
11:10-11:25 ა. სილაგაძე
3. 11:25-11:40 ვ. ციციშვილი
4. 11:40-11:55 ა.თვალჭრელიძე
11: 55-12:10 Coffee break  
5. 12:10-12:30 ე. ელიზბარაშვილი 
6. 12:35-12:45 ო. ორმოცაძე
7. 12:50-13:00 გ. აბაშიძე
8. 13:05-13:15 რ. სხვიტარიძე
9. 13:20-13:35 ლ. შამანაური
4. 12:10-12:35 გ. კვესიტაძე
5. 12:40-12:50 თ. კაჭარავა
6. 12:55-13:05 გ. ჯიშკარიანი
 7. 13:10-13:20 თ. ჩახუნაშვილი
8. 13:25-13:35 რ. გიგაური
 

13:35-13:50 პლენარული სესია: სტუდენტური პოსტერის დაჯილდოვება 
13:50-14:50 ლანჩი
14:50-15:35  პოსტერული სესია ( სრული სია)
     


საღამოს  სესია  
სექცია 1
დარბაზი A
ახალი მასალები  ნივთიერებები და დანაფარები
სექცია 2
დარბაზი B 
ქიმია უსაფრთხო გარემოსთვის
სექცია 4
დარბაზი C 
ბიომედიცინა, ბიოტექნოლოგია და სურსათის ინდუსტრია,
თავჯდომარე:   თავჯდომარე:   თავჯდომარე:  
ი. ნ. ბოშკოვი,
ე. ელიზბარაშვილი 
გ. აგლაძე   რ. ქაცარავა 
10. 15:35-15:55 ი.კრასტევი
11. 16:00-16:10 დ. ჯიშიაშვილი
12. 16:15-16:35 ნ.ბოშკოვი  
9. 15:35-15:45 ჯ. ანელი 
10.15:50-16:00 ო.მიქაძე
11.16:05-16:15 რ.სემიონოვი
12.16:20-16:30 ნ. იაშვილი
1. 15:35-16:00 თ.სადუნიშვილი 2.16:00-16:20 ო. ლომთაძე
3. 16:20-16:40 ი. მესხი  
16:40-16:55 coffee break 
13. 16:55-17:05 მ. ოქროსაშვილი 14. 17:10-17:20 ა. გაჩეჩილაძე
15. 17:25-17:35 ი. ბერძენიშვილი 16. 17.40-17:50 მ. გაბრიჩიძე
  4. 16:55-17:20 რ. გახოკიძე
5. 17:20-17:40 ვ. ელისაშვილი 
6. 17:40-18:00 თ. ლეჟავა
7. 18:00-18:20 რ. ქაცარავა
19:00 ბანკეტი