სქპა | English

 
საიუბილეო სხდომის დღის წესრიგი

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია

 

 

 

 

რაფიელ აგლაძის 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი
საიუბილეო სხდომის დღის წესრიგი:

 

შესავალი სიტყვა   
აკადემიკოსი თამაზ გამყრელიძე 
საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული  აკადემიის პრეზიდენტი

დოკუმენტური ფილმი -რაფიელ აგლაძე

მისასალმებელი სიტყვა
პროფესორი არჩილ ფრანგიშვილი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის რექტორი

ალექსანდრე კვიტაშვილი
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი

რაფიელ აგლაძის ცხოვრების გზა
პროფესორი ჯემალ შენგელია
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

რაფიელ აგლაძის მოღვაწეობა საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიაში
აკადემიკოსი გივი ცინცაძე
საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ქიმიისა და ქიმიური ტექნოლოგიების განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი

გამოსვლები

მიღება