სქპა | English

 
რეგისტრაცია

სარეგისტრაციო შენატანი:

  •  35 ლარი (მონაწილეებისათვის საქართველოდან)
  •  150 ევრო (მონაწილეებისთვის საზღვარგარეთიდან)

 

რეგისტრირებული მონაწილეები მიიღებენ:

  •  პროგრამას
  • სხდომაზე დასწრებისა და გამოფენაში მონაწილეობის უფლებას
  • რჩეული მოხსენებების კრებულს
  •  რ. აგლაძის დაბადებიდან 100 წლისთავისადმი მიძღვნილ მონოგრაფიას:
    "საქართველოს ქიმიური მრეწველობა. წარსული, აწმყო, მომავალი".

ონლიან რეგისტრაცია: 


საბანკო ანგარიში

მიმღები: საქართველოს პროფესიონალ ქიმიკოსთა ასოციაცია
ანგარიშის  No: IBAN: GE42PC0503600100002119
SWIFT კოდი: MIBGGE22
ბანკის დასახელება: ProCredit ბანკი,
მისამართი: 154 აღმაშენებლის გამზ,, 0112 თბილისი, საქართველო