სქპა | English

 
საპროგრამო კომიტეტი

 • აგლაძე თამაზ, - თავმჯდომარე, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
 • აგლაძე გიორგი, ივანე ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რ. აგლაძის არაორგანული და ელექტროქიმიის ინსტიტუტი
 • ელიზბარაშვილი ელიზბარ, საქართველოს პროფესიონალ ქიმიკოსთა ასოციაცია
 • თავაძე გიორგი,  ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
 • კვესიტაძე გიორგი, საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი, სერგი დურმიშიძის სახელობის ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტი
 • მუჯირი იასონ, საქართველოს სტანდარტების, ტექნიკური რეგლამენტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო
 • სიდამონიძე შოთა, საქართველოს საპატრიარქოს წმ. ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი
 • სუპატაშვილი გურამ, ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • ქაცარავა რამაზ, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
 • ჩიხრაძე ნიკოლოზ, გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი
 • ჯიშიაშვილი დავით, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ვ. ჭავჭანიძის კიბერნეტიკის ინსტიტუტი
 • წერეთელი ნუგზარ, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი