სქპა | English

 
კონფერენცია

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

 


ეროვნული კონფერენცია გამოყენებით ქიმიაში

ჩატარდება

2011 წლის 19-21 ოქტომბერს
დასაწყისი  9.30 სთ
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ადმინისტრაციულ კორპუსი
0175, თბილისი, კოსტავას 77