საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი |ფაკულტეტი | სპქა

სამეცნიერო კომიტეტი

პროფ. შოთა სამსონია (თავმჯდომარე)
ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი,
საქ. მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის წ/კ

თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახ. ხახელმწიფო უნივერსიტეტი

ტელ: (995 32) 226810
ელ–ფოსტა: samsonia@wanex.ge
ვებ–გვერდი:

   

პროფ. ელიზბარ ელიზბარაშვილი
ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

ტელ: 363352
ელ–ფოსტა: elizbarashvili@gtu.ge
ვებ–გვერდი:

   

პროფ. რამაზ ქაცარავა
ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

ტელ:
ელ–ფოსტა: kats@caucasus.net

   

პროფ. ნოდარ ლეკიშვილი
ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი

თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახ. ხახელმწიფო უნივერსიტეტი

ტელ:
ელ–ფოსტა: nodar@lekishvili.info

   

პროფ. შუქრი ჯაფარიძე
ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი

რ. აგლაძის სახელობის არაორანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტი

ტელ: 227626
ელ–ფოსტა: japaridzeshukri@yahoo.com

 

   

პროფ. კოხტა ჯაფარიძე
საქ. მეცნ. ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსი

კიბერნეტიკის ინსტიტუტი

ტელ: 380086
ელ–ფოსტა:
ვებ–გვერდი:

   
 

პროფ. ეთერ ქემერტელიძე
საქ. მეცნ. ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსი

ქუთათელაძის სახ. ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტი

ტელ: 380059
ელ–ფოსტა:
ვებ–გვერდი:

   

პროფ. გივი ცინცაძე
ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი,
საქ. მეცნ. ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსი

საქარველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
ტელ:
ელ–ფოსტა: givi.tsintsadze@science.org.ge
ვებ–გვერდი:

   

პროფ. ავთანდილ დოლიძე
ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი,
პ. მელიქიშვილის სახ. ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტი

ტელ: 215074
ელ–ფოსტა: avtodolidze@yahoo.com

   

პროფ. იოსებ ჩიკვაიძე
ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი,
თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახ. ხახელმწიფო უნივერსიტეტი

ტელ: 778285
ელ–ფოსტა: iosebc@yahoo.com

   

პროფ.ბეჟან ჭანკვეტაძე
ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი,
საქ. მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის წ/კ

თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახ. ხახელმწიფო უნივერსიტეტი

ტელ:
ელ–ფოსტა: bezhan_chankvetadze@yahoo.com
ვებ–გვერდი:

   

პროფ.ომარ მუკბანიანი
ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი,
თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახ. ხახელმწიფო უნივერსიტეტი

ტელ:
ელ–ფოსტა: omarimu@yahoo.com
ვებ–გვერდი: 

   

პროფ. რამაზ გახოკიძე
ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი,
თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახ. ხახელმწიფო უნივერსიტეტი

ტელ:
ელ–ფოსტა: rgakhokidze@gmail.com
ვებ–გვერდი: 

   
 

პროფ. გივი პაპავა
ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი,
მელიქიშვილის სახ. ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტი

ტელ: 231200
ელ–ფოსტა: givipapava@yahoo.com
ვებ–გვერდი: