საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი |ფაკულტეტი | სპქა

კონტაქტი

 

საორგანიზაციო კომიტეტი

პროფ. ელიზბარ ელიზბარაშვილი
ტელ: 363352
ელ–ფოსტა: elizbarashvili@gtu.ge

ასოც. პროფ. მალხაზ რაზმაძე
ტელ: 223230
ელ–ფოსტა: m_razmadze@gtu.ge

ასის. პროფ. ირმა ლაგვილავა
ტელ: 335201
ელ–ფოსტა: irma_lagvilava@gtu.ge

 

სიმპოზიუმის სამდივნო

302 ოთახი, III სართული,
ორგანული ქიმიის მიმართულება
ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
69 კოსტავა ქ., თბილისი 0175, საქართველო
ტელ: (995 32) 335201
ელ–ფოსტა: m_razmadze@gtu.ge  ან  irma_lagvilava@gtu.ge