საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი |ფაკულტეტი | სპქა

კალენდარი

წინასწარი განაცხადების შემოტანა

1 დეკემბერი, 2008 – 1 თებერვალი, 2009

 

მასალების  წარმოდგენა

1 თებერვალი, 2009 – 30 სექტემბერი, 2009

 

სიმპოზიუმი

16 ოქტომბერი, 2009