საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი |ფაკულტეტი | სპქა

რეგისტრაცია

 

რეგისტრაცია დასრულებულია

სიმპოზიუმში მონაწილეობის მსურველმა უნდა წარმოადგინოს:

  • მოხსენება 
  • სარეგისტრაციო ფურცელი

რეგისტრაციის ფორმა    *.DOC  |  *.PDF

გადასახადი სიმპოზიუმში მონაწილეობისათვის:

აკადემიური პერსონალი 

20 ლარი 

დოქტორანტი 

10 ლარი 

სასტუმროს სტანდარტული ნომერი 

95 ლარი (1 დღე)  

ლუქსი 

190 ლარი (1 დღე)

შენიშვნა:  სასტუმროს გადასახადი არასავალდებულოა.