საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი |ფაკულტეტი | სპქა

კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება!

სიმპოზიუმი ორგანულ ქიმიაში ჩატარდება სასტუმრო "ფიროსმანში" ქალაქ სიღნაღში 2009 წლის 16 ოქტომბერს.

სიმპოზიუმზე განხილული იქნება თანამედროვე ორგანული (და მისი მონათესავე სფეროების) ქიმიის პრობლემები და ეძღვნება პროფ. გიორგი (გოგი) ჭირაქაძის დაბადებიდან 75–ე წლისთავს.

 

სიმპოზიუმის სამდივნო

302 ოთახი, III სართული,
ორგანული ქიმიის მიმართულება
ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
69 კოსტავა ქ., თბილისი 0175, საქართველო
ტელ: (995 32) 335201
ელ–ფოსტა:  irma_lagvilava@gtu.ge