საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი |ფაკულტეტი | სპქა

საორგანიზაციო კომიტეტი

 

პროფ. ნელი ღონღაძე

ტელ: 335201

ვებ–გვერდი:

   

ასოც. პროფ. მალხაზ რაზმაძე
ტელ: 223230

ელ–ფოსტა: razmadze@gtu.ge

   

პროფ. მამუკა მაისურაძე
ტელ:

ელ–ფოსტა: m_maisuradze@gtu.ge

   

ასოც. პროფ. დენიტა ბიბილეიშვილი
ტელ: 387291

ელ–ფოსტა: d-bibileishvili@rambler.ru

   

ასოც. პროფ. თამაზ ქარქუსაშვილი

ტელ: 335201

ელ–ფოსტა:

   

ასის. პროფ. ირმა ლაგვილავა
ტელ: 335201
ელ–ფოსტა: irma_lagvilava@gtu.ge

   

ასოც. პროფ. ზურაბ გელიაშვილი

ტელ: 335201
ელ–ფოსტა: z_geliashvili@gtu.ge

 

 

   

ასოც. პროფ. ლუიზა თალაკვაძე

ტელ: 335201

     
ინგა ლომაძე
ელ–ფოსტა: lomadze@mail.ru
   

თეა მათითაიშვილი

ტელ: 335201