ასოციაციის წევრები

 

წევრები (111)

ასოციაციის წევრი შეიძლება იყოს ქიმიკოსის ან ქიმიკოს–ინჟინერის კვალიფიკაციის მქონე ნებისმიერი პირი, რომელიც იხდის წლიურ საწევროს.
საპატიო წევრები (6) 

ასოციაციის საპატიო წევრის სტატუსის მინიჭება ხდება გამგეობის მიერ. 
ასოცირებული წევრები (0)

ასოციაციის ასოცირეული წევრი შეიძლება იყოს რომელიმე მონათესავე დარგის სპეციალისტი.
სტუდენტები (17 )

ასოციაციის სტუდენტური წევრი შეიძლება იყოს ყველა ის სტუდენტი, რომელიც სწავლობს ქიმიური ან ქიმიურ–საინჟინრო სპეციალობაზე სწავლების ნებისმიერ საფეხურზე. სტუდნტური წევრობა უქმდება სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტისთანავე 
ორგანიზაციები (1)

ასოციაციის კორპორატიული წევრია პირი, რომელიც გაწევრიანებულია ასოციაციაში შემავალ ორგანიზაციაში ან საზოგადოებაში.  

 

გაინტერესებთ, როგორ განათავსოთ  თქვენი მონაცემები საქართველოს პროფესიონალ ქიმიკოსთა ასოციაციის გვერდზე? ინსტუქციისათვის მიყევით ბმულს