საპატიო წევრები

გერონიკაკი ათინა, პროფ., არისტოტელეს უნივერსიტეტი, თესალონიკი, საბერძნეთი

დანაგულიანი გევორგ, პროფესორი, სომხეთის მეცნიერებათა აკადემიის წ/კორესპონდენტი, ორგანული ქიმიის ინსტიტუტი

რამაზანოვი მ, პროფესორი, ბაქოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სკოროვა ალა, უფ.მეცნიერ თანამშროელი, ჟურნალი "ჰეტეროციკლური ნაერთების ქიმია"

სპინელი დომენიკო, პროფ., ბოლონიის უნივეტრსიტეტი, იტალია

ტალიბოვი გიულაჰმად, ასოცირებული პროფესორი, აზერბაიჯანის ნავთობის აკადემია

 

უკან დაბრუნება

 

 

 

ვეძებ ქიმიკოსს

ვეძებ თემატიკას

ვეძებ ფრაზას