ჩვენი წიგნები

  

ორგანული ქიმია

შ. სამსონია, მ. გვერდწითელი, ი. ჩიკვაიძე, ლ. კვირიკაძე

გამომცემლობა: თსუ

გამოცემის წელი: 2017

ISBN: ISBN 978-9941-13-636

ანოტაცია: წიგნი წარმოადგენს ორგანული ქიმიის სახელმძღვანელოს ქიმიკოს-ბაკალავრე-ბისთვის. მასში განხილულია ორგანული ქიმიის უმთავრესი თეორიული საკითხები და ორგანულ ნაერთთა ძირითადი კლასები. სხვადასხვა ჰომოლოგიურ რიგში ნაერთთა მიღების მე¬თო¬დები და მათი ქიმიური თვისებები ძირითადად წარმოჩენილია სქემების სახით.

   ჩამოწერა
  

ნავთობისა და ბუნებრივი აირების ქიმია

შ. სამსონია, თ. დოქსოპულო, ი. ჩიკვაიძე, თ. ხუჭუა

გამომცემლობა: თსუ

გამოცემის წელი: 2009

ISBN: ISBN 978-9941-13-148

ანოტაცია: სახელმძღვანელოში განხილულია ნავთობის, ნავთობპროდუქტების და ბუნებრივი აირების თვისებები, მათი დაყოფისა და კვლევის მეთოდები, ნავთობური საწვავებისა და ზეთების შედგენილობა და მათი საექსპლუატაციო თვისებები. სახელმძღვანელო განკუთვნილია უნივერსიტეტების ქიმიის ფაკულტეტის ბაკალავრიატის, მაგისტრატურის და ნავთობის ქიმიის სპეციალობის მქონე სხვა უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტებისათვის.

   ჩამოწერა
  

ჰეტეროციკლური ნაერთების ქიმია

ლ. თალაკვაძე, ნ. ღონღაძე, ე.ელიზბარაშვილი

გამომცემლობა: სპქა

გამოცემის წელი: 2013

ISBN: ელ-გამოცემა

ანოტაცია:

   ჩამოწერა
  

საკვები და მიკროელემენტები

რევაზ კლდიაშვილი

გამომცემლობა: სპქა

გამოცემის წელი: 2013

ISBN:

ანოტაცია: განხილულია საკვებ პროდუქტებში (ბოსტნეულში, ბაღჩეულში, ხილში და კენაში) შემავალი მიკროელემნეტბი და მათი ბიოლოგიური ღირებულება.

   ჩამოწერა
  

ქიმია ჩვენს ყოფაცხოვრებაში

ელიზა მარქარაშვილი

გამომცემლობა: სპქა

გამოცემის წელი: 2013

ISBN: -

ანოტაცია:

   ჩამოწერა

 

 

ჩვენი სტუმარი

ელიზბარ ელიზბარაშვილი

საქართველოს პროფესიონალ ქიმიკოსთა ასოციაცია 10 წლის გახდა

სწრაფი ბმულები