საქართველოს ქიმიკოსთა კვლევის სფერო საკმაოდ ფართოა. კვლევები წარმოებს როგორც უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების (უნივერსიტეტების) ქიმიის პროფილის მიმართულებებსა და კათედრებზე, ისე სამეცნიერო კვლევით ინსტიტუტებსა და მის ლაბორატორიებში.

 

ქართველ მეცნიერთა კვლევის სფეროებს წარმოადგენს:

 

 

გსურთ განათავსოთ თქვენი სამეცნიერო თემატიკა? ინსტრუქციისათვის მიყევით ბმულს 

 

 

 

 

ვეძებ ქიმიკოსს

ვეძებ თემატიკას

ვეძებ ფრაზას