მეცნიერება

საქართველოს ქიმიკოსთა კვლევის სფერო საკმაოდ ფართოა. კვლევები წარმოებს როგორც უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების (უნივერსიტეტების) ქიმიის პროფილის მიმართულებებსა და კათედრებზე, ისე სამეცნიერო კვლევით ინსტიტუტებსა და მის ლაბორატორიებში.

 

ქართველ მეცნიერთა კვლევის სფეროებს წარმოადგენს:

 

 

გსურთ განათავსოთ თქვენი სამეცნიერო თემატიკა? ინსტრუქციისათვის მიყევით ბმულს

 

ჩვენი სტუმარი

ჯული ჯიხვაშვილი

საერთო ინტერესებისა და მისწრაფებების მქონე მეგობრების ყოლა ერთ-ერთი საუკეთესო გზაა წარმატების მისაღწევად...

 

 

სწრაფი ბმულები