ეს საინტერესოა

ახალი მიღწევა მზის თერმული ენერგიის შენახვაში

ინჟინრებმა მიაგნეს მზის თერმული ენერგიის კონცენტრირებული სახით შენახვის ახალ მეთოდოლოგიას, რომელიც შეამცირებს ენერგიის ღირებულებას და მისი უფრო პრაქტიკულს გახდის ფართო გამოყენებისათვის.

გამოქვეყნებულია: 20-11-2015 20:26:23

Datink: დათარიღება უფრო აკურატულად და ნაკლები ჩარევით

შემუშავებული იქნა 5 წლის სიძველის დოკუმენტების დათარიღების უფრო აკურატული მეთოდი.

გამოქვეყნებულია: 20-11-2015 20:26:10

ბოლო თაობის ბატარეა შექმნის პირასაა

ლითიუმ-ჟანგბად ან ლითიუმ-ჰაერის ბატარეები თეორიულად ენერგიის სიმკვრივის მიხედვით 10-ჯერ აღემატებიან ლითიუმ-იონ ანალოგებს. ასეთი მაღალი ენერგოტევადობა თითქმის უტოლდება გაზოილის ენერგიის შემცველობას.

გამოქვეყნებულია: 15-11-2015 21:47:52

80 წლიანი საიდუმლო ამოხსნილია - ქიმიკოსებმა მოახერხეს ყინულის ერთეულოვანი კრისტალის გამოყოფა

ეს მეცნიერული მიღწევა კლიმატისა და გარემოს შესწავლის საშუალებას მოგვცემს და ასევე ახსნის, თუ რატომ არ არის ერთმანეთის მსგავსი თოვლის ორი ფიფქი

გამოქვეყნებულია: 07-11-2015 12:30:28

შეშაზე დაფუძნებული ალტერნატივები ქიმიაში

ალაბამას უნივერსიტეტის მკვლევარებმა გერმანელ კოლეგებთან ერთად შეიმუშავეს შეშიდან და მსგავსი ბიომასიდან ქიმიური ნაერთების მიღების ახალი მეთოდი.

გამოქვეყნებულია: 07-11-2015 12:30:19

იშვიათ მიწათა მეტალების სეპარაცია უი სხივებით

შემუშავებული იქნა უი სხივებით იშვიათ მიწათა მეტალების სეპარაციის მეთოდი. იგი ლუმინესცენტურ და ეკონომ-ნათურებში არსებული ევროპიუმისა და იტრიუმის რეციკლიზაციის საშულებას იძლევა.

გამოქვეყნებულია: 07-11-2015 12:30:12

ჩამდინარე წყლის გასუფთავების ახალი ტექნოლოგია

მისურის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიის უნივერსიტეტის პროფესორმა, დოქტორმა ჯიანმინ ვანგმა შეიმუშავა ტექნოლოგია, რომლის საშუალებითაც შესაძლებელია ჩამდინარე წყლის გასუფთავება სასმელი წყლის კონდიციამდე.

გამოქვეყნებულია: 31-10-2015 14:58:39

ნანოფოროვანი მეთანის კონტეინერი

ნანოფოროვანი კონტეინერის საშუალებით შესაძლებელი იქნება მეთანის შეგროვება შედარებით დაბალ წნევაზე.

გამოქვეყნებულია: 31-10-2015 14:58:31

ცისარტყელას ფერები ვერცხლიდან

ვერცხლი-მინის სენდვიჩ სტრუქტურა შესაძლებელია გამოვიყენოთ იაფ შუქფილტრებად.

გამოქვეყნებულია: 14-05-2015 00:49:51

ნანოჰიდროგელები უტევენ სიმსივნეს

ქიმიკოს ინჟინრებმა თერმომჰრძნობიარე ნანონაილაკებზე დაფუძნებული შექმნეს ახალი ტექნოლოგია (ნანოჰიდროგელები), რომელთა გამოყენებაც შესაძლებელია ბიომედიცინაში სიმსივნის საწინააღმდეგო პრეპარატების კონტროლირებადი მიწოდებისათვის.

გამოქვეყნებულია: 14-05-2015 00:49:44