ასოციაციის წევრები

 

 

ორგანიზაციები
(1)
ასოციაციის წევრი შეიძლება იყოს ქიმიკოსის ან ქიმიკოს–ინჟინერის კვალიფიკაციის მქონე ნებისმიერი პირი, რომელიც იხდის წლიურ საწევროს.
ასოციაციის საპატიო წევრის სტატუსის მინიჭება ხდება გამგეობის მიერ. 
ასოციაციის ასოცირეული წევრი შეიძლება იყოს რომელიმე მონათესავე დარგის სპეციალისტი. 
ასოციაციის სტუდენტური წევრი შეიძლება იყოს ყველა ის სტუდენტი, რომელიც სწავლობს ქიმიური ან ქიმიურ–საინჟინრო სპეციალობაზე სწავლების ნებისმიერ საფეხურზე.
ასოციაციის კორპორატიული წევრია პირი, რომელიც გაწევრიანებულია ასოციაციაში შემავალ ორგანიზაციაში ან საზოგადოებაში.

 

გაინტერესებთ, როგორ განათავსოთ  თქვენი მონაცემები საქართველოს პროფესიონალ ქიმიკოსთა ასოციაციის გვერდზე? ინსტუქციისათვის მიყევით ბმულს