ეს საინტერესოა

ბაქტერიების აღმომჩენი ახალი ტიპის ფარანი

ბრიტანელმა მეცნიერებმა ფლუორესცენციის დახმარებით შეიმუშავეს ოქროსფერი სტაფილოკოკის (Staphylococcus aureus) აღმოჩენის, არსებულ მეთოდთან შედარებით ახალი ექსპრესული მეთოდი. ახალი მეთოდით შესაძლებელია ამ სასიკვდილო ინფექციური დაავადების ინსტრუმენტული სწრაფი დიაგნოსტიკა.

გამოქვეყნებულია: 10-06-2013 20:08:57

რენტგენოსტრუქტურული ანალიზი კრისტალების გარეშე

რენტგენოსტრუქტურული ანალიზის მეთოდით (РСА) ნაერთის მოლეკულური სტრუქტურის დადგენისას, ქიმიკოსებისათვის ფავორიტ მასალას კრისტალები წარმოადგენს.

გამოქვეყნებულია: 05-06-2013 17:54:36

დაბალი ტემპერატურა არაორგანული კრისტალების მისაღებად

არაორგანული ნაერთების სინთეზის სპეციალისტები, ახალი არაორგანული მასალების მიღებისას ხშირად მიმართავენ კრისტალიზაციას, რომელიც ფართო გამოყენებას პოულობს კატალიზში ან სხვა სფეროში.

გამოქვეყნებულია: 22-05-2013 12:39:09

წყლის ახალი კატალიზატორები - ახალი შეხედულებები

ახალმა შეხედულებებმა შეიძლება გამოიწვიოს უკეთესი კატალიზატორების შექმნა წყლის მოლეკულის დასაშლელად.

გამოქვეყნებულია: 22-05-2013 12:38:58

წყალბადური ბმა მიკროსკოპის ქვეშ

იაპონელმა მეცნიერებმა შეიმუშავეს სკანირებადი ხვრელური მიკროსკოპის ზონდი [scanning tunnelling microscope (STM), რაც საშუალებას იძლევა გაზომილ იქნას ელექტრონების გადატანა, რომელიც ერთჯერადი წყალბადური ბმის წარმოქმნისას მიმდინარეობს.

გამოქვეყნებულია: 22-05-2013 12:38:44

ქიმიკოსები დამატებით მტკიცებულებას ამატებენ დანაშაულის ადგილზე

ბრაზილიელმა მკვლევარებმა წარმოაჩინეს, რომ დანაშაულის ადგილზე ცეცხლსასროლი იარაღით გამოწვეული შედეგები და ამავე დროს ეჭვიტანილის ხელში ცეცხლსასროლი იარაღის არსებობა შეიძლება გახდეს ვიზუალური, თუ საბრძოლო მასალას დაემატება ლუმინესცენტური ლანთანიდშემცველი მარკერი.

გამოქვეყნებულია: 22-05-2013 09:26:32

ნანოშეფუთული ფერმენტები მთვრალ თაგვებს აფხიზლებენ

მეცნიერებმა აშშ და ჩინეთიდან შეიმუშავეს თხელ პოლიმერულ გარსში ფერმენტთა ნაკრების ინკაფსულირების მეთოდი. კვლევის შედეგები ფერმენტებს აძლევს საშუალებას განახორციელონ თანმდები-თანმიმდევრული რეაქციები დახურულ სივრცეში, ისე როგორც ეს მიმდინარეობს ცოცხალ სისტემებში.

გამოქვეყნებულია: 22-05-2013 09:26:19

მას-სპექტრომეტრიის რეკორდი

ნიდერლანდებისა და აშშ-ის მეცნიერებმა მას- სპექტრომეტრია [quadrupole time-of-flight (QToF MS)] გამოიყენეს დაუზიანებელი ბაქტერიოფაგის კაფსიდების (ვირუსის, რომელიც აინფიცირებს ბაქტერიებს) შესასწავლად. ახალი სამუშაო შესწავლილი ნაწილაკების ზომისა და მასის თვალსაზრისით სარეკორდოდ შეიძლება ჩაითვალოს.

გამოქვეყნებულია: 22-05-2013 09:25:48

ქოლესტერინის ახალი პარტნიორები

ქოლესტერინის მოლეკულა, რომელიც მრავალწახნაგოვანი ზემოქმედების უნარით ხასიათდება, არეგულირებს უჯრედული მემბრანის ფორმირებას და წარმოადგენს მრავალი სასიგნალო მოლეკულის პრეკურსორს

გამოქვეყნებულია: 22-05-2013 09:25:25

ვაკვირდებით მოლეკულის წარმოქმნას

მეცნიერთა ჯგუფმა, რომელის შემადგენლობაში შედიოდნენ საფრანგეთის, დანიის და კორეის წარმომადგენლები მაიკლ ვულფის (Michael Wulff) ხელმძღვანელობით პირველებმა მოახერხეს დაეფიქსირებინათ ცვლილება როგორც წარმოქმნილი იოდის მოლეკულის აღნაგობაში ასევე გამხსნელის სტრუქტურაში.

გამოქვეყნებულია: 01-04-2013 01:37:27