ეს საინტერესოა

ბორის ორთქლის საშუალებით შესაძლებელია ჰეტეროფულერენების მიღება

მკვლევარებმა აშშ-დან აღმოაჩინეს ჰეტეროფულერენების - ფულერენების სინთეზის მარტივი მეთოდი, რომლებიც თავიანთ სტრუქტურაში შეიცავენ ნახშირბადის ატომის გარდა სხვა ატომებსაც.

გამოქვეყნებულია: 20-02-2013 00:02:20

ნანოქიმიკოსების ყურადღება მიიქცია უძველესმა ეგვიპტურმა საღებარმა

კედლების დამუშავებისათვის და კერამიკული ნაკეთობების შესაღებად ძველი ეგვიპტელები იყენებდნენ სპილენძშემცველ ლურჯ პიგმენტს.

გამოქვეყნებულია: 20-02-2013 00:02:10

ბაქტერიციდები ახალ სიღრმეებს აღწევენ

მკვლევარებმა ჩინეთიდან და ამერიკის შეერთებული შტატებიდან შეიმუშავეს ღრმა ჭრილობებში ბაქტერიული ინფექციების მკურნალობის უსაფრთხო მეთოდი.

გამოქვეყნებულია: 20-02-2013 00:01:56

უსაფრთხო აგენტები სისხლის კოაგულაციისათვის

ახალი ტოქსიკოლოგიური კვლევის შედეგები მიუთითბენ, რომ ღია ჭრილობებიდან სისხლდენის შესაჩერებლად, შედარებით ნაკლებად სახიფათო მასალას წარმოადგენენ ქაფები, ვიდრე დღეს გამოყენებადი თიხები.

გამოქვეყნებულია: 28-01-2013 00:08:56

პოლისტიროლის გადამუშავების ახალი მეთოდი

ამერიკელმა ქიმიკოსებმა შეიმუშავეს პოლისტიროლის ნარჩენების მეორადი გადამუშავების უწყვეტი პროცესი, რომლის მეშვეობითაც შესაძლებელია ჩატარდეს მისი დეპოლიმერიზაცია მონომერამდე - სტიროლამდე.

გამოქვეყნებულია: 23-01-2013 14:51:06

ჭკვიანი ფანჯრები ინახავენ მზის ენერგიას

ჩინელმა მკვლევარებმა შექმნეს ჭკვიანი ფანჯრები, რომელიც ხელს უწყობს შენობის გათბობას სიცივეში და გაგრილებას სიცხეში, მათი გამოყენება ასევე შესაძლებელია შენობაში არსებული ელექტრომოწყობილობების კვების წყაროდ.

გამოქვეყნებულია: 09-01-2013 16:42:06

„ფოტოაპარატი“ ქიმიური ბმებისათვის

მკვლევარებმა ამერიკის შეერთებული შტატებიდან და გერმანიიდან შეიმუშავეს ახალი მეთოდი, რომლის საშუალებითაც შესაძლებელია მოლეკულების ზუსტი სამგანზომილებიანი გამოსახულების მიღება

გამოქვეყნებულია: 09-01-2013 16:41:31

ფლუორესცენცია იპოვის ასაფეთქებელ მოწყობილობას თუნდაც ზღვის წყალში

ჩინელი მკვლევარები აცხადებენ, რომ მათი ჯგუფის მიერ შემუშავებულ ფლუორესცენიულ სენსორს,შუძლია მიწისქვეშა წყლებში და ასვევ ზღვის წყალში, კვალის სახით არსებული ასაფეთქებელი ნივთიერების რაოდენობის აღმოჩენა. ეს მეიძლება იყოს სასარგებლო, როგორც ტერორისტების წინააღმდეგ ბრძოლაში, ასევე გარემოს დაცვის საკითხების მოგვარებისათვის.

გამოქვეყნებულია: 22-12-2012 13:45:00

SN2 რეაქცია არც ისე მარტივია, როგორც ეს სახელმძღვანელობშია აღწერილი

ბიმოლეკულური ნუკლეოფილური SN2 ჩანაცვლების რეაქციის მექანიზმის აღწერა, რომელიც მოყვანილია სახელმძღვანელოებში რაღაცით გვაგონებს ქოლგის ამოტრიალებას ძლიერი ქარის დროს.

გამოქვეყნებულია: 17-11-2012 18:22:18

მარსზე არის ორგანული მოლეკულები, მაგრამ არაბიოლოგიური წარმოშობის

დღემდე წითელი პლანეტის, კოსმოსური ზონდი ვიკინგი, კვლევის მიზანს წარმოადგენს გრძელი ჯაჭვის მქონე მოლეკულები, რომლებიც მოიცავენ ნახშირბადს და წყალბადს – დედამიწაზე სიცოცხლის საშენი ბლოკებს.

გამოქვეყნებულია: 18-06-2012 16:48:39