ქიმიის ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი

 

 

 

s