მარტივი მოლეკულა განსაცვიფრებელი ანტიფრიზული თვისებებით.

ქიმიურ ნაერთს, რომელიც გამოიყენებოდა სუსპენზიებში ნაწილაკების სტაბილიზაციისათვის, აღმოაჩნდა ყინულის კრისტალის ზრდის კონტროლის უნარი. აღმოჩენა ეკუთვნით CNRS/Saint-Gobain-ს მკვლევარებს. მათი განცხადებით, მოლეკულა არის ძალიან მარტივი და არანაირად არ ემსგავსება მანამდის ანტიფრიზებში გამოყენებად მაკროციკლებს. აღმოჩენილი მოლელკულის სიმარტივე, მკველავრებს აძლევს იმის მყარ ვარაუდს, რომ იგი ადვილად მოიპოვებს სამრეწველო გამოყენებასაც.


წყარო:
ScienceDaily (Oct. 25, 2011)

გამოქვეყნებულია: 03-06-2012


უკან დაბრუნება 

 

 

 

 

ვეძებ ქიმიკოსს

ვეძებ თემატიკას

ვეძებ ფრაზას