ერთმაგი ბმის ენერგიები

ერთმაგი ბმის ენერგიები (კჯ/მოლი)  25°C-ზე
H C N O S F Cl Br I
H 436 414 389 464 339 565 431 368 297
C 347 293 351 259 485 331 276 238
N 159 222 272 201 243
O 138 184 205 201 201
S 226 285 255 213
F 153 255 255
Cl 243 218 209
Br 193 180
I 151

 

 

 

 

 

     

ჩვენი სტუმარი

ჯული ჯიხვაშვილი

საერთო ინტერესებისა და მისწრაფებების მქონე მეგობრების ყოლა ერთ-ერთი საუკეთესო გზაა წარმატების მისაღწევად...

 

 

სწრაფი ბმულები