რიცხვი თვე
 

25-მაისი

1865 წელს დაიბადა დანიელი ფიზიკოსი პიტერ ზიიმანი.

 

იგი სწვლობდა სინათლის წყაროზე მაგნეტიზმის გავლენას და აღმოაჩინა, რომ სპეტრში შემავალი ყოველი ზოლი კიდევ იყოფოდა რამდენემე ზოლად. ამ ეფექტს ეწოდა "ზიიმანის ეფექტი", რომელმაც გამოყენება ჰპოვა მაგნიტურ რეზონანსულ სპეტროსკოპიაში.


 

 

 

ვეძებ ქიმიკოსს

ვეძებ თემატიკას

ვეძებ ფრაზას