რიცხვი თვე
 

21-აგვისტო

1813 წლის 21 აგვისტოს დაიბადა ბელგიელი ქიმიკოსი ჟან სტასი

 

სტასი იყო ერთ-ერთი პირველი ქიმიკოსი, რომელმაც ყველაზე დიდი სიზუსტით განსაზღვრა იმ დროისათვის ელემენტების ატომური წონა. მისი ატომური მასების სკალა დაფუძვნებული იყო ჟანგბადის ატომურ მასაზე, რომელიც მიჩნეული იყო 16-ის ტოლად. მისმა ნაშრომმა უგულველყო მანამდის მიღებული უილიამ პრუტის თეორია, რომლის მიხედვითაც ელემენტების ატომური მასები განიხილებოდა როგორც წყალბადის ატომური მასისა და რაიმე მთელი რიცხვის ნამრავლი.


 

 

 

ვეძებ ქიმიკოსს

ვეძებ თემატიკას

ვეძებ ფრაზას