რიცხვი თვე
 

25-აპრილი

1900 წელს დაიბადა ამერიკელი ფიზიკოსი ვოლფანგ პაული.

 

იგი ცნობილის როგორც "პაულის აკრძალალვის" პრინციპის ფუძემდებელი, რომლის თანახმადაც ატომში ორ ელექტროს არ შეუძლია იმყოფებოდეს ერთიდაიმავე ქვანტურ მდგომარეობაში. 1945 წელს მას მიენიჭა ნობელის პრემია.


 

1845 წელს დაიბადა ქართველი ქიმიკოსი ვასილ პეტრიაშვილი.

 

უნივერსიტეტი დაამთავრა ქ. ოდესაში 1870 წელს. 1885 წლიდან მოღვაწეობდა ფიზიკურ ქიმიაში. შექმნა მთელი რიგი შრომები გამოყენებით ქიმიაში. ავტორია შრომისა "ძმრის წარმოებულების შესახებ" და სახელმძღვანელო ღვინისა და რძის წარმოების შესახებ.


 

 

 

ვეძებ ქიმიკოსს

ვეძებ თემატიკას

ვეძებ ფრაზას