გაკვეთილების ცხრილი

 

შემდეგი გაკვეთილის
თემა:  

 
მე-8 კლასი: პრაქტიკული სავარჯიშოები
მე-9 კლასი: მარილები 
მე-10 კლასი: მეტალური ბმა
მე-11 კლასი: წყლის იონიზაცია 
მე-12 კლასი: არომატული ნახშირწყალბადები, აღნაგობა, იზომერია, ნომენკლატურა 

კლასი ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი კვირა
მე-8 კლასი 19.00-19.45 19.00-19.45
მე-9 კლასი 19:00-19:45 19:00-19:45
მე-10 კლასი 20:00-20:45 20:00-20:45
მე-11 კლასი 19:00-19:45 19:00-19:45
მე-12 კლასი 20:00-21:00 20:00-21:00
გაღრმავებული კურსი 21:00-22:00 21:00-22:00 21:00-22:00 21:00-22:00