ჩვენი მისია

 

სპეციალიზებული ონლაინ სკოლის „ზურგჩანთას“ მისიაა ახალგაზრდებში დარგის პოპულარიზაცია სხვადასხვა აქტივობებით (სამეცნიერო-პოპულარული საჯარო ლექციები, ოლიმპიადები, ვიქტორინები და ა.შ.) და ამ საგნით დაინტერესებული მოსწავლეებისათვის ქიმიის სტანდარტულ და გაღრმავებულ სასწავლო კურსებისა და რესურსების შეთავაზება.