ქიმიის ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი

 

betaines ბეტაინები
Originally, the compound betaine, (CH3)3N+–CH2C(=O)O N,N,N-trimethylammonioacetate, and similar zwitterionic compounds derived from other amino acids. By extension, neutral molecules having charge-separated forms with an onium atom which bears no hydrogen atoms and that is not adjacent to the anionic atom. Betaines cannot be represented without formal charges. E.g

ნაერთი ბეტაინი, (CH3)3N+–CH2C(=O)O−,  N,N,N-ტრიმეთილამონიოაცეტატი და ამინომჟავებისგან მიღებული სხვა  მსგავსი ცვიტერიონული ნაერთები. განზოგადებულად,  ნეიტრალური მოლეკულები, რომელთაც აქვთ მუხტით გამოყოფილი ფორმები ონიუმის ატომთან, რომელიც არ შეიცავს წყალბადის ატომებს და არ არის ანიონური ატომის მიმდებარედ. ბეტაინების წარმოდგენა არ შეიძლება ფორმალური მუხტების გარეშე. მაგალითად:

See also: dipolar compounds | mesoionic compounds | ylides | zwitterionic compounds/zwitterions | ასევე იხილეთ: დიპოლარული ნაერთები | მეზოიონური ნაერთები | ილიდები | ცვიტერიონური ნაერთები / ცვიტერიონები |
Source | წყარო:

PAC, 1995, 67, 1307 (Glossary of class names of organic compounds and reactivity intermediates based on structure (IUPAC Recommendations 1995)) on page 1322