გაქვთ კითხვები?
მოგვწერეთ

საორგანიზაცო კომიტეტი

1. თენგიზ ურუშაძე (თავმჯდომარე)
2. თეო ურუშაძე
3. ამირან თხელიძე
4. დიანა ხომასურიძე
5. მარიამ მერაბიშვილი
6. ილია კუნჭულია
7. ელიზბარ ელიზბარაშვილი