ქიმიის რესპუბლიკური ოლიმპიადა “ზურგჩანთა“

 


მნიშვნელოვანი თარიღები

18-02-2024 - რეგისტრაციის დაწყება

05-04-2024 - რეგისტრაციის დასრულება

07-04-2024 - I ტური

09-05-2024 - II ტური

12-05-2024 - დაჯილდოება

სრულად
მიმდინარე შედეგები
არქივი
ოლიმპიადის ტურების განრიგი

#. აქტივობა კლასი თარიღი დაწყება დასრულება
1 რეგისტრაციის დაწყება ყველა 18-02-2024 08:00:00
2 რეგისტრაციის დასრულება ყველა 05-04-2024 23:59:00
3 ტური 1 8 07-04-2024 12:00:00 15:30:00
4 ტური 1 9 07-04-2024 12:00:00 15:30:00
5 ტური 1 10 07-04-2024 12:00:00 15:30:00
6 ტური 1 11 07-04-2024 12:00:00 15:31:00
7 ტური 1 12 07-04-2024 12:00:00 15:31:00
8 ტური 2 ყველა 09-05-2024 11:00:00 16:00:00
9 დაჯილდოება ყველა 12-05-2024 12:00:00 14:00:00