ქიმიის რესპუბლიკური ოლიმპიადა “ზურგჩანთა“

 


მნიშვნელოვანი თარიღები

01-12-2022 - რეგისტრაციის დაწყება

15-03-2023 - რეგისტრაციის დასრულება

30-03-2023 - I ტური (VIII და IX კლასები)

19-03-2023 - I ტური (X-XII კლასები)

22-04-2023 - II ტური (VIII და X კლასები)

22-04-2023 - II ტური (IX, XI და XII კლასები)

სრულად
მიმდინარე შედეგები
არქივი
ოლიმპიადის ტურების განრიგი

#. აქტივობა კლასი თარიღი დაწყება დასრულება
1 რეგისტრაციის დაწყება ყველა 01-12-2022 08:00:00
2 რეგისტრაციის დასრულება ყველა 15-03-2023 23:59:00
3 ტური 1 8 30-03-2023 12:00:00 15:00:00
4 ტური 1 9 18-03-2023 15:00:00 17:00:00
5 ტური 1 10 19-03-2023 12:00:00 14:00:00
6 ტური 1 11 19-03-2023 15:00:00 17:00:00
7 ტური 1 12 19-03-2023 15:00:00 17:00:00
8 ტური 2 8 22-04-2023 10:00:00 14:00:00
9 ტური 2 9 22-04-2023 10:00:00 14:00:00
10 ტური 2 10 22-04-2023 11:00:00 15:00:00
11 ტური 2 11 22-04-2023 11:00:00 15:00:00
12 ტური 2 12 22-04-2023 11:00:00 15:00:00
13 ტური 3 ყველა 21-05-2023 11:00:00 15:00:00
14 დაჯილდოება ყველა 28-05-2023 11:00:00 13:00:00