ქიმიის რესპუბლიკური ოლიმპიადა “ზურგჩანთა“

 


მნიშვნელოვანი თარიღები

18-02-2024 - რეგისტრაციის დაწყება

05-04-2024 - რეგისტრაციის დასრულება

07-04-2024 - I ტური

09-05-2024 - II ტური

12-05-2024 - დაჯილდოება

სრულად
მიმდინარე შედეგები
არქივი
მეორე (ფინალური) ტური

 

ოლიმპიადის „ზურგჩანთა“ მეორე  ტური ჩატარდება 2024 წლის 9 მაისს საქართველოს აგრარულ უნივერსიტეტში.

მისამართი:  კახა ბენდუქიძის კამპუსი, 240 აღმაშენებლის ხეივანი, თბილისი

 

9 მაისი:

11:00-11:50 - მონაწილეთა რეგისტრაცია (პერსონალური სამახსოვრო  სურათის გადაღება ოლიმპიადის ბანერთან, მონაწილის პაკეტის მიღება)

12:00-16:00 - ფინალური ტური
შენიშვნა. მოსწავლემ თან უნდა იქონიოს კალკულატორი. მობილური ტელეფონის გამოყენება კალკულატორად არ დაიშვება.

 

10 მაისი:

18:00-  პირველადი შედეგების  დაგზავნა

 

11 მაისი:

10:00-11:00 - ონლაინ რეგისტრაცია აპელაციაზე

11:00- აპელაცია

შენიშვნა: აპელაცია ჩატარდება ონლაინ  zoom ონლაინ პლატფორმის საშუალებით. აპელაციაზე საკუთარი ნაშრომი უნდა დაიცვას უშუალოდ მოსწავლემ.

 

 12 მაისი:

12:00 - 14:00 - დაჯილდოების ცერემონიალი და საპრიზო ადგილების განაწილება.
მისამართი: კახა ბენდუქიძის კამპუსი, 240 აღმაშენებლის ხეივანი, თბილისი