ქიმიის ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი

 

yotta იოტა
SI prefix for 1024 (symbol: Y). 1024 რიგის პრეფიქსი SI სისტემაში. (სიმბოლო Y).
Source | წყარო:

Green Book, 2nd ed., p. 74