ქიმიის ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი

 

yocto იოქტო
SI prefix for 10-24 (symbol: y). 10-24 რიგის პრეფიქსი SI სისტემაში. (სიმბოლო y).
Source | წყარო:

Green Book, 2nd ed., p. 74