ქიმიის ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი

 

yield stress დენადობის ძაბვა

The shear stress σ0  or τ0 at which yielding starts abruptly. Its value depends on the criterion used to determine when yielding occurs.

ძვრის ძაბვა σ0  ან τ0, რომელზეც მყისიერად იწყება დენადობა. მისი მნიშვნელობა დამოკიდებულია კრიტერიუმზე, რომელიც გამოიყენება დენადობის დაწყების მომენტის განსაზღვრისათვის.

Source | წყარო:

PAC, 1979, 51, 1213 (Manual of symbols and terminology for physicochemical quantities and units. Appendix II: Definitions, terminology and symbols in colloid and surface chemistry. Part 1.13. Selected definitions, terminology and symbols for rheological properties) on page 1217