ქიმიის ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი

 

year წელი
Non-SI unit of time, a= 31 556 952 s. The year is not commensurable with the day and not a constant. The value given corresponds to the Gregorian calendar year (a=365.2425 d) არა-SI სისტემის დროის ერთეული, a= 31 556 952 წმ. წლის ხანგრძლივობის განსაზღვრა არ შეიძლება დღეების საშუალებით და არ არის მუდმივი. გრიგორიანული კალენდრის მიხედვით წლის ხანგძლივობა არის 365.2425 დღე.
Source | წყარო:

Green Book, 2nd ed., p. 111