ქიმიის ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი

 

yard იარდი
Non-SI unit of length. yd=3ft=0.9144 m არა SI სისტემის სიგრძის საზომი.
იარდი=3 ფუტი = 0.9144 მ
Source | წყარო:

Green Book, 2nd ed., p. 110