ქიმიის ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი

 

virtual transition ვირტუალური გადასვლა
A non-observable liquid-crystal transition that occurs below the crystallization temperature and is determined by extrapolation in binary phase diagrams. არადაკვირვებადი თხევადკრისტალური გადასვლა, რომელიც გვხვდება კრისტალიზაციის ტემპერატურის ქვემოთ და განისაზღვრება ექსტრაპოლაციით ბინარული ფაზის დიაგრამებზე.
Source | წყარო:

PAC, 1994, 66, 577 (Definitions of terms relating to phase transitions of the solid state (IUPAC Recommendations 1994)) on page 593