ქიმიის ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი

 

virial coefficients ვირიალური კოეფიციენტები
Coefficients (B, C, …) in the virial equation of state for a real gas where p is the pressure, Vm the molar volume, R the gas constant and T the thermodynamic temperature. რეალური აირის მდგომარეობის ვირიალური განტოლების კოეფიციენტები (B, C, …): სადაც p არის წნევა, Vm - მოლური მოცულობა, R - აირის მუდმივა და T - თერმოდინამიკური ტემპერატურა.
Source | წყარო:

1.Green Book, 2nd ed., p. 49

2.Purple Book, p. 58