ქიმიის ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი

 

vinylidenes ვინილიდენები
Carbenes in which the carbenic carbon atom has a double bond to another carbon atom R2C=C:, e.g. H2C=C: ethenylidene. კარბენები, რომელშიც კარბენული ნახშირბადატომი ორმაგი ბმით არის დაკავშირებული სხვა ნახშირბადატომთან: R2C=C:, მაგ. . H2C=C: - ეთილიდენი.
Source | წყარო:

PAC, 1995, 67, 1307 (Glossary of class names of organic compounds and reactivity intermediates based on structure (IUPAC Recommendations 1995)) on page 1374