ქიმიის ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი

 

vidicon ვიდიკონი
A vacuum tube containing a photosensitive area, or target, and an electron gun to read the signal from the target. The silicon target consists of a two-dimensional array of Si-photodiodes having a common cathode and isolated anodes. Irradiation of the target causes the production of electron-hole pairs which, by recombination, leads to a depletion of the surface charge. ვაკუუმმილაკი, რომელიც მოიცავს ფოტომგრძნობიარე არეს ან სამიზნეს და ელექტრონულ ინჟექტორს, რომელიც კითხულობს სიგნალს სამიზნიდან. სილიციუმის სამიზნე შედგება სილიციუმის ფოტოდიოდების ორგანზომილებიანი მატრიცისაგან და აქვს საერთო კათოდი და იზოლირებული ანოდები. სამიზნის დასხივება იწვევს ელექტრონი-ხვრელის წყვილის წარმოქმნას, რომლის გადაჯგუფებას მივყავართ ზედაპირული მუხტის მილევასთან.
Source | წყარო:

PAC, 1995, 67, 1745 (Nomenclature, symbols, units and their usage in spectrochemical analysis-XI. Detection of radiation (IUPAC Recommendations 1995)) on page 1757