ქიმიის ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი

 

vibronic coupling ელექტრონ-რხევითი ურთიერთქმედება
Interaction between electronic and vibrational motions in a molecular entity.
See also: Jahn–Teller effect | Renner–Teller effect | ასევე იხილეთ: იან-ტელერის ეფექტი | რენერ–ტელერის ეფექტი |
Source | წყარო:

PAC, 1996, 68, 2223 (Glossary of terms used in photochemistry (IUPAC Recommendations 1996)) on page 2283