ქიმიის ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი

 

vibrational term, G რხევითი თერმი, G
Vibrational energy divided by the product of the Planck constant and the speed of light. რხევითი ენერგია, გაყოფილი პლანკის მუდმივას წარმოებულსა და სინათლის სიჩქარეზე.
See also: term ასევე იხილეთ: თერმი
Source | წყარო:

Green Book, 2nd ed., p. 23