ქიმიის ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი

 

vibrational relaxation რხევითი რელაქსაცია
The loss of vibrational excitation energy by a molecular entity through energy transfer to the environment caused by collisions. The molecular entity relaxes into vibrational equilibrium with its environment. მოლეკულის მიერ რხევითი აღგზნების ენერგიის დაკარგვა დაჯახების გზით მისი გარემოზე გადაცემის შედეგად.. მოლეკულა გარემოსთან მოდის რხევით წონასწორობაში.
See also: relaxation ასევე იხილეთ: რელაქსაცია
Source | წყარო:

PAC, 1996, 68, 2223 (Glossary of terms used in photochemistry (IUPAC Recommendations 1996)) on page 2283