ქიმიის ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი

 

vertical ionization ვერტიკალური იონიზაცია
A process whereby an electron is removed from a molecule in its ground or an excited state so rapidly that a positive ion is produced without change in the positions or momenta of the atoms. The resultant ion is often in an excited state. პროცესი, რომლის დროსაც ელექტრონის მოცილება ძირითად ან აღგზნებულ მდგომარეობაში მყოფი მოლეკულიდან იმდენად სწრაფად ხდება, რომ დადებითი იონი მიიღება მდებარეობის ან ატომების იმპულსის ცვლილების გარეშე. მიღებული იონი ძირითადად იმყოფება აღგზნებულ მდგომარეობაში.
Source | წყარო:

PAC, 1991, 63, 1541 (Recommendations for nomenclature and symbolism for mass spectroscopy (including an appendix of terms used in vacuum technology). (Recommendations 1991)) on page 1548