ქიმიის ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი

 

vector ვექტორი
in biotechnology ბიოტექნოლოგიაში
1. A DNA molecule (plasmid, virus, bacteriophage, artificial or cut DNA molecule) capable of being replicated and bearing cloning sites for the introduction of foreign DNA, used to introduce this DNA into host cells.

2. Any organism that transmits a disease between two hosts.

1. დნმ-ის მოლეკულა (პლაზმიდა, ვირუსი, ბაქტერიოფაგი, ხელოვნური ან დნმ-ის ფრაგმენტი), რომელსაც შეუძლია რეპლიკაცია და აქვს კლონირების უბნები უცხო დნმ-ის შესაყვანად. გამოიყენება ამ დნმ-ის მასპინძელ უჯრედებში შესაყვანად.

2. რაიმე ორგანიზმი, რომელსაც გადააქვს დაავადება ორ მასპინძელს შორის.

Source | წყარო:

PAC, 1992, 64, 143 (Glossary for chemists of terms used in biotechnology (IUPAC Recommendations 1992)) on page 168