ქიმიის ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი

 

variational transition state theory გარდამავალი მდგომარეობის ვარიაციული თეორია
This expression is applied to modifications of conventional transition state theory in which the position of the dividing surface in the potential-energy surface is varied. The rate is calculated with the surface at various positions, and the lowest rate calculated is taken to be closest to the truth. ეს გამოსახულება გამოიყენება ტრადიციული გარდამავალი მდგომარეობის თეორიის მოდიფიკაციებისათვის, რომლებშიც ცვალებადია გამყოფი ზედაპირის პოზიცია პოტენციურ-ენერგეტიკულ ზედაპირზე.. სიჩქარე გამოითვლება ზედაპირზე სხვადასხვა პოზიციაზე, ხოლო ყველაზე დაბალი გამოთვლილი მაჩვენებელი ითვლება ყველაზე ჭეშმარიტად.
Source | წყარო:

PAC, 1996, 68, 149 (A glossary of terms used in chemical kinetics, including reaction dynamics (IUPAC Recommendations 1996)) on page 190