ქიმიის ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი

 

variable pathlength cell კიუვეტი ცვლადი სინათლის სვლით
in spectrochemical analysis სპექტრულ ქიმიურ ანალიზში
A cell whose pathlength can be varied either continuously or in steps by means of spacers. კიუვეტი, რომლის სინათლის სვლის მანძილი შეიძლება შეიცვალოს საფეხურების გარეშე ან საფეხურებით.
Source | წყარო:

PAC, 1988, 60, 1449 (Nomenclature, symbols, units and their usage in spectrochemical analysis -Molecular absorption spectroscopy, ultraviolet and visible (UV/VIS) (Recommendations 1988)) on page 1454